Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı İngiltere'de Lisans Eğitimi - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere'de Lisans Eğitimi

  • edcon


İngiltere’de Üniversite ( Lisans ) Eğitimi
İngiltere Üniversiteleri Lisans eğitim programları normalde 3 yıl olmakla birlikte bazı programlar eğitim süresi kapsamında 1 yıllık staj imkanı da sağlamakta böylelikle 4 yıla uzamaktadır. Bu programlar ‘sandviç program’ olarak adlandırılır. 
Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar bu genellemenin dışında olup eğitim süreleri 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir. 
Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı başı gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak - Şubat başlangıçlı programlar da sunulmaktadır. Lisans dereceleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: 
• Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi 
• Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi 
• Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi 
• Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konusunda lisans derecesi 


Lisans Programları için Başvuru koşulları ve gerekli olan belgeler 


Öğrenci kabul koşulları üniversite ve bölümlere göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak 3 yıllık bir lisans derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir. Aşağıdaki şartları sağlayamayan öğrenciler hem bilimsel hazırlık (foundation) hem de İngilizce hazırlık programlarına katılarak üniversitelerin beklediği düzeye gelebilirler: 
1. Lise diploması + ders not dökümleri : Başvurulan üniversite ve bölüme göre 3.5 – 5.0/5.0 arasında değişmektedir. Veya A Level derecelerine eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureata'sı, Matura, Maturita gibi uluslar arası sınav sonuçları da skora bağlı olarak hazırlık yılını atlayıp direkt üniversiteye geçiş imkanı sağlamaktadır. 
2. İngilizce dil seviyesini gösteren dil sınavı :IELTS ( 6,0 – 7,5 arası ) veya TOEFL IBT ( 80-107 arası ) 
3. Lise öğretmenlerinden bir akademik referans :Mümkünse başvuru yapacağı bölümle direkt alakalı olan derslerinin öğretmenlerinden alınması önerilir. 
4. Niyet mektubu : Öğrencinin akademik hedefini anlattığı, kendisinden, neden İngiltere’de eğitim görmek istediğinden, başarılarından varsa staj ve iş deneyimlerinden bahsettiği başvuru yazısı 

İngiltere’de hazırlık sınıfını atlayarak direkt 1. yıla yapılacak olan başvurular ( UCAS ) adi verilen merkezi bir sistem ile yapılmaktadır. UCAS aracılığı ile öğrenciler maksimum 5 adet başvuru yapabilmektedirler. Online bir sistem olduğu ve içinde yer alan bilgiler tüm 5 üniversiteye gönderildiği için UCAS ile aynı ya da benzer alanlara başvuru yapılması gerekmektedir. 
Üniversite başvuruları UCAS aracılığıyla lise son sınıfın başında yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. UCAS başvuruları Eylül ayı başından itibaren yapılmaktadır. Başvuru için önerilen tarih özellikle güçlü üniversiteler başvuracak öğrenciler için 15 Ocak olmakla beraber normalde uluslararası öğrenciler için belirlenmiş son başvuru tarihi 30 Haziran ‘dır. 
Bu tarihler, Oxford – Cambridge Üniversiteleri programları ( tüm programlar ) ve de tıp, diş hekimliği, veterinerlik programları için geçerli değildir. Bu üniversiteler ve de bu belirtilen bölümler için en son başvuru tarihi 15 Ekim’dir. 

İngiltere’de Üniversite ( lisans ) Eğitimi Öncesi Hazırlık Programları

Hazırlık (Foundation) Eğitimi 
Türk öğrenciler, Türk ve İngiliz eğitim sistemlerindeki bir yıllık farklılık nedeniyle ‘Hazırlık Yılı’ olarak adlandırılan bir eğitim sürecinden geçmektedirler. 
Bir yıl süren bu hazırlık programları çeşitli konularda verilmekte, bu konular alınacak lisans derecesine ilişkin olduğundan, başarı ile tamamlanması halinde doğrudan bir üniversitenin lisans programına geçiş sağlanmaktadır. Bu programlar bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde yer almakla birlikte bağlantılı oldukları kolejlerde de uygulanabilmektedir. Ders içerikleri üniversitede okunacak bölüme göre belirlenmekte, örneğin işletme eğitimi almak isteyen bir öğrenci o bölümün temel derslerini alırken Mühendislik programı için hazırlık sınıfını okuyan bir öğrenci ise mühendisliğin temel derslerini almaktadır. Bununla beraber hazırlık programları kapsamında ekstra İngilizce ( akademik İngilizce ) ve de “study skills “ diye adlandırılan eğitim boyunca öğrencinin ihtiyacı olacak sunum yapma teknikleri, essay yazımı, vb konular yer almaktadır. 
“Foundation” – Hazırlık Programı sunan bağımsız özel kolejlerde bulunmaktadır. Bu tip özel kolejlerde sunulan programlar için sınıftaki öğrenci sayıları daha az, bireysel ilgi daha fazladır. Bu tip okullarda kontrol mekanizması da çok güçlü olup öğrenci velilerine 3 aylık gelişim – devamlılık raporları, ihtiyaca göre de ek ara raporlar gönderilmektedir. 
Hazırlık programları , “foundation” , “international foundation” , “Bridging” , “University Access” şeklinde adlandırılmaktadır. 
Hazırlık Programları için Başvuru koşulları ve gerekli olan belgeler 
Üniversite lisans programı öncesi, Hazırlık programına katılacak öğrenciler için başvuru süreci üniversiteye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Başvuruları sadece UCAS merkezi sistemi üzerinden online olarak kabul eden üniversiteler olmakla beraber hazırlık programı başvuruları çoğunlukla üniversitelere direkt olarak yapılmaktadır. Gerekli belgeler aşağıdaki gibidir : 

1. Lise diploması + ders not dökümleri: Başvurulan okul ( Üniversite ve kolejler ) ve bölüme göre 2,8 – 4,0/5 arasında değişmektedir. 
2. İngilizce dil seviyesini gösteren dil sınavı : Başvurulan okul ( üniversite ve kolejler ) ve bölüme bağlı olarak IELTS ( 4,5 – 6,0 arası ) , TOEFL IBT ( 53 – 80 arası ) veya PASSWORD ( 4.5 – 5.5 ) 
3. Lise öğretmenlerinden bir akademik referans :Mümkünse başvuru yapacağı bölümle direkt alakalı olan derslerinin öğretmenlerinden alınması önerilir. 
4. Niyet mektubu : Öğrencinin akademik hedefini anlattığı, kendisinden, neden İngiltere’de eğitim görmek istediğinden, başarılarından varsa staj ve iş deneyimlerinden bahsettiği başvuru yazısı 

YÖK denklik için tıklayınız

Daha detaylı bilgi almak için ofislerimizi ziyaret edebilir veya bilgi istek formu doldurabilirsiniz.